• .malisplet.net
  Zavezanci za DDV * Strinjam se s spodaj navedenimi splošnimi pogoji!

  SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STORITVE MALISPLET

  POGOJI UPORABE RAČUNA SISTEMA MALISPLET

  1. Za uporabo računa morate imeti 18 let ali več.
  2. Uporabnik je oseba, ki uporablja MaliSplet bodisi kot pravna oseba ali kot fizična oseba.
  3. Vsak Uporabnik sistema mora izpolnjevati hkrati vse naslednje pogoje:
  - da je v postopku kreiranja računa sprejel te splošne pogoje Sistema MaliSplet
  - da je potrdil svojo istovetnost
  - da je v Obrazcu za kreiranje računa za uporabo MaliSplet navedel resnične podatke in veljaven e-poštni naslov ter druge obvezno zahtevane podatke.
  - da korektno posluje z vstopno kodo
  4. Za varovanje zaupnosti vašega gesla in računa ste v celoti odgovorni sami in uporabnik mora vstopno kodo varovati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
  5. Uporabnik ne sme vstopne kode prenesti na tretjo osebo.
  6. Storitve MaliSplet ni dovoljeno uporabljati za kakršnekoli nezakonite ali nepooblaščene namene, niti ni dovoljeno z uporabo storitve kršiti zakonov Republike Slovenije.
  7. Če je podjetju, ki upravlja MaliSplet.net prijavljena zloraba računa, sum zlorabe administratorskega vmesnika ali nepooblaščen dostop do vmesnika, lahko avtomatično začasno onemogoči uporabo računa.
  8. Za podatke, fotografije, dokumente in vso vsebino, ki ste jo naložili na vašo spletno stran ste odgovorni sami.
  9. Uporaba storitve MaliSplet, ki ni v skladu z navodili za uporabo sistema, navodili tehničnega osebja in splošno dobro poslovno prakso uporabe sistema, šteje za zlorabo sistema in je strogo prepovedana.
  10. Za zlorabo sistema se šteje zlasti:
  - sum goljufije ali drugega nezakonitega dejanja
  - na strežnik na katerem gostuje storitev MaliSplet ni dovoljeno prenašati (naložiti) virusov ali črvov oz. programske kode, ki je destruktivne narave oz. je ustvarjena z namenom škodovati
  - vdor v MaliSplet ter poskus vdora
  - objava nasilnih, obrekljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali kakorkoli za javnost spornih vsebin
  - objava vsebin, ki so v nasprotju s predpisi Evropske Unije ter splošno sprejetimi moralnimi stališči v družbi

  UREDITEV MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED UPORABNIKOM IN SISTEMOM MALISPLET

  1. Pridržujemo si pravico do spremembe ali odpovedi storitve iz katerega koli razloga, brez opozorila.
  2. Medsebojna razmerja med podjetjem, ki upravlja MaliSplet in samim uporabnikom, ki zadevajo poslovanje prek sistema MaliSplet so urejena neposredno s kreiranjem računa. Podjetje se v skladu s splošnimi pogoji zaveže uporabniku za uporabo storitve MaliSplet.
  3. Pridružujemo si pravico do opravljanja rednih in izrednih tehničnih vzdrževalnih posegov v MaliSplet.
  4. Tehnično pomoč bo podjetje zagotavljalo med delovniki od 8.00 do 16.00 uro, pri čemer bodo zahtevki za podporo obravnavani po vrstnem redu njihovega prejema.
  5. Pridržujemo si pravico, da zavrnemo storitev vsakomur, iz kateregakoli razloga v vsakem trenutku.
  6. Vaša uporaba storitve je na lastno odgovornost.
  7. Uporabnik mora pri postavitvi, upravljanju in urejanju vsebine spletnih strani narejenih s sistemom MaliSplet upoštevati predpise s področja varstva avtorskih in sorodnih pravic in vseskozi zagotavljati, da so objavljeni materiali in materiali, ki podpirajo dodatne funkcionalnosti spletnih strani (kot npr. skripte, programi ipd.) prosti avtorskopravnega varstva oz. dani v splošno uporabo vsem oz. da nosilci avtorskih pravic, ki sodelujejo, so sodelovali oz. bodo sodelovali pri postavitvi, upravljanju in urejanju vsebine spletnih strani, soglašajo s prenosom in uporabo njihovih avtorskih pravic na uporabnika v obsegu, ki ustreza namenu spletnih strani.
  8. Izrecno razumete in se strinjate, da podjetje, ki upravlja storitev MaliSplet ni odgovorno za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno škodo, vključno s škodo zaradi izgube dobička, dobre volje, izgube podatkov ali drugih neopredmetnih izgub, ki izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve.
  9. Vi ohranite lastništvo nad vso vsebino, ki ste jo predložili. S tem ko ste poravnali obveznost in označili, da je vsebina vidna se strinjate, da si lahko obiskovalci ogledajo vašo vsebino.
  10. Za vsebino splošnih pogojev poslovanja in politiko zasebnosti je odgovoren uporabnik sam. MaliSplet ne odgovarja za kakršnekoli spore, kazni ali stroške v zvezi s postopki pred pristojnimi institucijami ali državnimi organi, kakor tudi ne za druge nevšečnosti, ki bi uporabniku ali obiskovalcu nastale zaradi neupoštevanja določil.
  11. Tehnična podpora je na voljo samo plačniškim imetnikom računov in je na voljo le preko e-pošte.

  OBRAČUN STORITEV

  1. Uporaba MaliSplet je brezplačna 8. do 10. dni od kreiranja spletne strani.
  2. Uporabnik pri kreiranju spletne strani prejme na svoj elektronski naslov predračun za plačilo storitve za obdobje enega leta. Plačilo letne storitve je objavljeno na spletni strani www.malisplet.net.
  3. Cene za uporabo storitve Malisplet se lahko spremenijo v roku 14 dni po objavi obvestila na spletni strani www.malisplet.net v rubriki CENIKI.
  4. Podjetje, ki ureja MaliSplet ni odgovorno vam ali kateri koli tretji osebi za kakršne koli spremembe, spremembe cen, opustitev ali prekinitev storitve.
  5. Podjetje lahko vse račune izstavlja izključno v elektronski obliki na v Obrazcu navedeni kontaktni naslov elektronske pošte uporabnika sistema MaliSplet. Tako izstavljeni računi so veljavni s faksimilom podpisa odgovorne osebe oz. podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom.

  POLITIKA ZASEBNOSTI

  1. Podjetje, ki upravlja spletno storitev MaliSplet osebne podatke, pridobljene s sistemom zbira, vodi, obdeluje in shranjuje izključno za potrebe lastnega poslovanja in jih v nobeni obliki ne nudi drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen če podatke zahteva pristojen državni organ z dokončno odločbo, izdano pri izvajanju svojih zakonitih nalog. Podatki, ki se zbirajo so:
  - ime in priimek imetnika vstopne kode
  - ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca pravne osebe
  - firmo oz. naziv pravne osebe
  - naslov prebivališča oz. sedež pravne osebe
  - davčno številko pravne osebe
  - naslov elektronske pošte
  - kontaktno telefonsko številko
  - kontaktno številko mobilnega ali stacionarnega telefona
  - geslo za vstop v administratorski vmesnik
  2. Uporabnik z izpolnitvijo obrazca za kreiranje spletne strani dovoljuje in nas pooblašča, da v skladu z veljavno zakonodajo zbira, vodi, obdeluje in shranjuje njegove podatke, ki izhajajo iz uporabe MaliSplet.

  PREKLIC IN PRENEHANJE UPORABE SPLETNE STORITVE MALISPLET

  1. Lastnik oziroma uporabnik spletne storitve lahko kadarkoli preneha uporabljati MaliSplet, če to s pisno izjavo sporoči na elektronski naslov info@malisplet.net. Storitev bo uporabniku ukinjena najkasneje v roku 7 delovnih dni, po prejemu izjave o preklicu.
  2. Ko bo vaš račun preklican, bodo vse vaše vsebine takoj izbrisane iz storitve MaliSplet. Izbris vseh podatkov je dokončen.
  3. Tudi če storitev MaliSplet prekličete v času trajanja že plačanega obdobja 12 mesecev, vam v nobenem primeru denarja ne vračamo.

  SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

  1. Podjetje, ki ureja MaliSplet lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih strani, varstvo podatkov ter druga področja, ter v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja ali dopolnjuje splošne pogoje. Vsi uporabniki storitve MaliSplet.net bodo prej obveščeni. Vsaka sprememba bo začela veljati po 8. delovnih dneh, razen v primeru nujne uskladitve predpisov lahko pride do krajšega roka veljave oz. spremembe.
  2. Uporabnik, ki se s spremembami ali dopolnitvami splošnih pogojev ne strinja, mora v roku 15.dni od objave tega obvestila preklicati storitev in uporabo MaliSplet, sicer se po izteku tega roka šteje, da spremembe ali dopolnila v celoti sprejme.
  3. O vseh spremembah splošnih pogojev bodo uporabniki seznanjeni preko osnovne spletne strani www.malisplet.net in e-pošte.

  Z zvezdico (*) označena polja so obvezna za nadaljevanje!

  Iz srca ali iz poslovnih razlogov se odločite, da potrebujete enostavno spletno stran!

  Izpolnete obrazec na levi!

  Vaša spletna stran je pripravljena in že nestrpno čaka na vnos vaše vsebine.

  Vam še vedno ni jasno kako in kaj? Pokličite nas in pomagali vam bomo!